نوین استون

تخفیفات ویژه
مقالات
تماس با ما
تخفیفات ویژه

بایگانی: محصولات

 • طنابی 40x40x3.5
  تومان95.000
 • آبرو 15×60
  تومان105.000
 • آبرو 30×50
  تومان210.000
 • آبشار 40×60
  تومان165.000
 • آبی دلتا کد 463 (25kg)
  تومان2.375.000
 • آجر نما ترکیبی 55×36
  تومان165.000
 • آجرنما 6×26
  تومان30.000
 • آجرنما 7×33
  تومان30.000
 • آراد 40x40x4
  تومان110.000
 • آنتیک درشت 38×62
  تومان165.000
 • آنتیک ریز 38×62
  تومان165.000
 • ارکیده 45x45x3.5
  تومان140.000
 • اطلس 40x40x3.7
  تومان95.000
 • اطلس 40×60
  تومان165.000
 • اکسپوز (دودکمه) 45x85x4
  تومان300.000
 • اکسپوز 4دکمه 60×120
  تومان570.000
 • اکسپوز 50x100x4
  تومان385.000
 • اکسپوز 50×50
  تومان190.000
 • اکسپوز 50x90x4
  تومان350.000
 • اکسپوز 60x150x5
  تومان630.000
 • اکسپوز 60x60x4
  تومان300.000
 • اکسپوز کلاسیک 50×90
  تومان350.000
 • اکسپوز60x40x3.7
  تومان105.000
 • الماس 40×40
  تومان95.000
 • الیاف پلی پروپیلن (20kg)
  تومان1.500.000
 • اورانوس
  تومان70.000
 • بادبر 3تیکه 45×45
  تومان160.000
 • برمودا 50×50
  تومان190.000
 • بیضی چرمی 60x120x5
  تومان600.000
 • بیضی ساده 60x120x5
  تومان600.000
 • پارسه 40×60
  تومان165.000
 • پارسه 50x50x3.7
  تومان130.000
 • پارسه 60x40x3.7
  تومان110.000
 • پارسه نامنظم 40×60
  تومان165.000
 • پارکت 12.5 در80 (سه طرح)
  تومان135.000
 • پارکت 15×60 (دوطرح)
  تومان80.000
 • پارکت 30×60
  تومان140.000
 • پترو 36در18
  تومان70.000
 • پرتو 50×50
  تومان155.000
 • پرهون 40x40x3.5
  تومان95.000
 • پله چرمی 3خط لبه گرد 100x35x5
  تومان300.000
 • پله چرمی 3خط لبه گرد 120x35x5
  تومان330.000
 • پله چرمی 3خط لبه گرد 150x35x5
  تومان380.000
 • پله ساده 3خط لبه گرد 100x35x5
  تومان300.000
 • پله ساده 3خط لبه گرد 120x35x5
  تومان330.000
 • پله ساده 3خط لبه گرد 150x35x5
  تومان380.000
 • پنچ ضلعی
  تومان65.000
 • پوست ماری40x40x3.7
  تومان70.000
 • تاویر 40x40x3.5
  تومان95.000
 • توپی 50×50
  تومان155.000
 • تیشه ای 40x40x3.5
  تومان95.000
 • تینا 20×20
  تومان35.000
 • تینا 40×40
  تومان85.000
 • جدول آبشار 39×42
  تومان210.000
 • جدول ایستاده 30×50
  تومان210.000
 • جدول پرده ای باز 38×35
  تومان150.000
 • جدول پرده ای بسته 38×35
  تومان150.000
 • قالب جدول سنگ مصنوعی 35*50
  جدول ساده 25×50
  تومان2.000.000
 • جدول ساده 35×50
  تومان210.000
 • جدول شیاری 15×55
  تومان105.000
 • جدول شیاری 25×50
  تومان200.000
 • جدول شیاری 30×55
  تومان210.000
 • جدول طرح چوب
  تومان210.000
 • جدول طرح فیل
  تومان210.000
 • جدول گل لاله
  تومان90.000
 • جدول مالون
  تومان210.000
 • جدول مهسا نشکن 60×40
  تومان185.000
 • جدول نرده ای
  تومان210.000
 • چرمی 60x60x5
  تومان330.000
 • چرمی 10در20
  تومان27.000
 • چرمی 12.5در25
  تومان45.000
 • چرمی 30×60
  تومان140.000
 • چرمی 40x100x5
  تومان380.000
 • چرمی 40x120x5
  تومان500.000
 • چرمی 40x80x4.5
  تومان300.000
 • چرمی 50x100x5
  تومان420.000
 • چرمی 50x120x5
  تومان500.000
 • چرمی 50x150x5
  تومان700.000
 • چرمی 60x120x5
  تومان550.000
 • چرمی 7*60
  تومان65.000
 • چرمی پخ دار 40x40x4
  تومان110.000
 • چرمی چهار مربع 40x40x4
  تومان110.000
 • چرمی خشتی 20در20
  تومان40.000
 • چرمی ساده 20در20
  تومان40.000
 • چرمی ساده 40x40x3.5
  تومان95.000
 • چرمی ساده 40x40x3.7
  تومان70.000
 • چرمی ساده 50x50x3.7
  تومان120.000
 • چرمی نشکن 10x20x5
  تومان20.000
 • چرمی نشکن 20x20x5
  تومان25.000
 • چرمی30x30x3.7
  تومان45.000
 • چشمی 40×20
  تومان65.000
 • چهل پنجره ستاره 50×50
  تومان250.000
 • چهل پنجره مشبک 50×50
  تومان250.000
 • خشتی 40x40x3.5
  تومان95.000
 • خشتی40x40x3.7
  تومان70.000
 • خورشیدی براق 40x40x3.5
  تومان95.000
 • خورشیدی خشن 40x40x3.5
  تومان95.000
 • خورشیدی40x40x3.7
  تومان70.000
 • دارابی 40x40x3.5
  تومان95.000
 • دارابی40x40x3.7
  تومان70.000
 • دایره چرمی قطر 55x55x6
  تومان330.000
 • دایره ساده قطر 55x55x6
  تومان330.000
 • درپوش دیوار 33×55
  تومان140.000
 • درپوش دیوار 45در50
  تومان180.000
 • درپوش دیوار 30در90
  تومان210.000
 • درپوش ستون 33×33
  تومان1.150.000
 • درپوش ستون 48در48
  تومان300.000
 • درپوش فلاشینگ (دوطرفه)45x100x7
  تومان350.000
 • درپوش فلاشینگ (یکطرفه)25x100x7
  تومان250.000
 • دوده چینیPOW CARBON (10kg)
  تومان1.350.000
 • دور قاب چرمی 50×50
  تومان190.000
 • دور قاب چرمی 50x50x3.7
  تومان120.000
 • دور قاب چرمی40x40x3.7
  تومان70.000
 • دور قاب چرمی40x40x5
  تومان80.000
 • دورقاب چرمی 40x40x3.5
  تومان95.000
 • دورقاب شنی 40x40x3.5
  تومان95.000
 • دیاموند 35×35
  تومان95.000
 • دیاموند مکمل17×35
  تومان50.000
 • دیبا
  تومان80.000
 • رزین سنگ مصنوعی بتومیکس(1100 kg)
  تومان71.500.000
 • رزین سنگ مصنوعی بتومیکس(20kg)
  تومان1.300.000
 • رودخانه منظم 56×37
  تومان165.000
 • رودخانه نا منظم 56×37
  تومان165.000
 • روغن قالب AG OIL 100(20kg)
  تومان750.000
 • رویا 60x100x4
  تومان450.000
 • ریلی 40x40x3.5
  تومان95.000
 • ریلی40x40x3.7
  تومان70.000
 • زحل 40x40x3.5
  تومان95.000
 • زرد دلتا کد 920 (25kg)
  تومان2.125.000
 • زیر پله چرمی 15x100x5
  تومان160.000
 • زیر پله چرمی 15x120x5
  تومان195.000
 • زیر پله چرمی 17x150x5
  تومان245.000
 • زیر پله ساده 15x100x5
  تومان160.000
 • زیر پله ساده 15x120x5
  تومان195.000
 • زیر پله ساده 17x150x5
  تومان245.000
 • ساده 60x60x5
  تومان330.000
 • ساده 10در10
  تومان25.000
 • ساده 20در20
  تومان40.000
 • ساده 20در40
  تومان80.000
 • ساده 30x30x3.7
  تومان45.000
 • ساده 40x100x5
  تومان380.000
 • ساده 40x120x5
  تومان500.000
 • ساده 40x80x4.5
  تومان300.000
 • ساده 50x100x5
  تومان420.000
 • ساده 50x150x5
  تومان700.000
 • ساده 50×50
  تومان190.000
 • ساده 60x120x5
  تومان550.000
 • ساده گرانیتی 30×60
  تومان140.000
 • ساده گرانیتی 40x40x3.5
  تومان95.000
 • ساده گرانیتی 50x50x3.7
  تومان120.000
 • ساده گرانیتی 60x40x3.7
  تومان105.000
 • ساده گرانیتی40x40x3.7
  تومان70.000
 • سامی 40x40x3.5
  تومان95.000
 • سبز دلتا کد 5605 (25kg)
  تومان2.125.000
 • ستاره 50×50
  تومان155.000
 • ستون صراحی مربع  11×45
  تومان130.000
 • ستون صراحی مربع  11×70
  تومان165.000
 • ستون صزاحی گرد 13×70
  تومان165.000
 • سفید (دی اکسید تیتانیوم) (25kg)
  تومان3.375.000
 • سکه ای 20در20
  تومان40.000
 • سکه ای 40x40x3.5
  تومان95.000
 • سگ دکوری 44×29
  تومان115.000
 • سنگ ابزار 10×90
  تومان140.000
 • سنگ ابزار 12×90
  تومان140.000
 • سنگ ابزار 14×90
  تومان140.000
 • سنگ چین شش تکه
  تومان25.000
 • سهند (شش تیکه)
  تومان420.000
 • سیستان40x40x3.7
  تومان70.000
 • سینک بزرگ 80×45
  تومان550.000
 • سینک کوچک 60×40
  تومان500.000
 • شبستان40x40x3.7
  تومان70.000
 • شش ضلعی برجسته
  تومان140.000
 • شش ضلعی چرمی(سه بعدی)
  تومان140.000
 • شطرنجی 40x40x3.5
  تومان95.000
 • شنی پله دار 20در20
  تومان40.000
 • شنی پله دار 20در40
  تومان80.000
 • شنی پله دار 40x40x3.5
  تومان95.000
 • شنی حاشیه دار 45x45x3.5
  تومان140.000
 • شنی دورقاب 20در40
  تومان80.000
 • صخره ای منظم 38×58
  تومان165.000
 • صخره ای نامنظم 38×58
  تومان165.000
 • صدف 20×20
  تومان35.000
 • صدف 35×35
  تومان95.000
 • صفحه صراحی 15×90
  تومان170.000
 • صفحه صراحی 20×90
  تومان170.000
 • صنوبر 20×20
  تومان35.000
 • صنوبر 40×40
  تومان95.000
 • ضربدری 30×60
  تومان140.000
 • ضربدری 40x40x3.5
  تومان95.000
 • طرح آی
  تومان60.000
 • طرح پا 58×25
  تومان150.000
 • طرح چوب 50x120x5
  تومان550.000
 • طرح ساده 7*60
  تومان60.000
 • طنابی 50×50
  تومان190.000
 • طنابی 50x50x3.7
  تومان120.000
 • طنابی40x40x3.7
  تومان70.000
 • فرفره ای 20×20
  تومان35.000
 • فرفره ای 40×40
  تومان95.000
 • فلور شش ضلعی 45×45
  تومان145.000
 • فلور مثلثی 18×21
  تومان40.000
 • قرمز دلتا کد 130 (25kg)
  تومان2.125.000
 • قلوه ای براق 40x40x3.5
  تومان95.000
 • قهوه ای دلتا کد 686 (25kg)
  تومان2.125.000
 • کاریز 40×40
  تومان95.000
 • کالیفرنیا 30x30x3.7
  تومان45.000
 • کالیفرنیا 30×60
  تومان140.000
 • کالیفرنیا 40x40x3.5
  تومان95.000
 • کالیفرنیا40x40x3.7
  تومان70.000
 • کتیبه 20در50
  تومان140.000
 • کرکره ای 50x100X4
  تومان380.000
 • کروکدیل 95×40
  تومان500.000
 • کسری 50x50x3.7
  تومان130.000
 • کفپوش آذین 40×60
  تومان165.000
 • کفپوش و آجر نما 10×50
  تومان65.000
 • کندو 14×14
  تومان35.000
 • کوبیک 40x40x3.7
  تومان70.000
 • کوبیک 45x45x3.5
  تومان140.000
 • کویر 40x40x3.5
  تومان95.000
 • کویر40x40x3.7
  تومان70.000
 • کیت کا (1) 50x100X4
  تومان380.000
 • کیت کا (3) 50x100X4
  تومان380.000
 • کیت کا 40×60
  تومان165.000
 • کیت کا نامنظم 60x60x4
  تومان330.000
 • کیت کا(2) 50x100X4
  تومان350.000
 • گرونا 45x45x3.5
  تومان140.000
 • گرونا 60x40x3.7
  تومان105.000
 • گشنیزی 29×29 & 21×21
  تومان70.000
 • گشنیزی (دوتیکه)
  تومان125.000
 • گل رز 50×50
  تومان155.000
 • گلبرگ 40x40x3.5
  تومان95.000
 • گلدان طرح چوب55×50
  تومان800.000
 • گلدان کلاسیک (بزرگ) 55×53
  تومان800.000
 • گلدان کلاسیک (کوچک) 45×42
  تومان700.000
 • گلدان گاری 94×53
  تومان1.200.000
 • لاشه ای 40x40x3.5
  تومان95.000
 • لاشه ای 40×60
  تومان165.000
 • لاشه ای 50×50
  تومان190.000
 • لاشه ای40x40x3.7
  تومان70.000
 • لاک پشت بزرگ 65×75
  تومان500.000
 • لاک پشت کوچک 35×40
  تومان120.000
 • لوتوس 20×20
  تومان35.000
 • لوتوس 40×40
  تومان95.000
 • لوزی 30x30x3.7
  تومان45.000
 • لوزی 40x40x3.5
  تومان95.000
 • لوزی40x40x3.7
  تومان70.000
 • لولایی (نما و گلدان) 50×50
  تومان190.000
 • مارال 40x40x3.5
  تومان95.000
 • مارال 45x45x3.5
  تومان140.000
 • مارال40x40x3.7
  تومان70.000
 • مالون 40×60
  تومان165.000
 • مالون 30×60
  تومان140.000
 • مالون 40x40x3.5
  تومان95.000
 • مالون 40x80x5
  تومان300.000
 • مالون 50x100x5
  تومان420.000
 • مالون 50x50x3.7
  تومان120.000
 • مالون 55x150x5
  تومان700.000
 • مالون 60x120x5
  تومان550.000
 • مالون 60x40x3.7
  تومان105.000
 • مالون 60x60x5
  تومان330.000
 • مالون40x40x3.7
  تومان80.000
 • ماهان 45x45x3.5
  تومان140.000
 • محرابی40x40x5
  تومان80.000
 • مشکی دلتا کد 433 (20kg)
  تومان1.700.000
 • مکمل صراحی 25×20
  تومان100.000
 • موج پازل (3تایی)
  تومان140.000
 • موج پازل (نرسو)
  تومان50.000
 • موج درشت 40x40x3.5
  تومان95.000
 • موج درشت40x40x5
  تومان80.000
 • موج ریز 40x40x3.5
  تومان95.000
 • موج متوسط 45x45x3.5
  تومان140.000
 • موج نما 50×50
  تومان155.000
 • میمون دکوری 43×30
  تومان115.000
 • مینیاتور 40×60
  تومان165.000
 • نابینایان 8 خط 40x40x3.5
  تومان95.000
 • نابینایان5 خط 40x40x3.5
  تومان95.000
 • نارنجی دلتا کد 960 (25kg)
  تومان2.000.000
 • نازنین40x40x3.7
  تومان70.000
 • نرده آبنوس 98×65
  تومان700.000
 • نرده المپیک 50×80
  تومان500.000
 • نرده پیچک 35×82
  تومان350.000
 • نرده توسکا 94×66
  تومان700.000
 • نرده توسن 90×55
  تومان500.000
 • نرده حصار 83×55
  تومان500.000
 • نرده زمرد 80×55
  تومان500.000
 • نرده زنجیری 80×55
  تومان500.000
 • نرده صراحی 98×63
  تومان700.000
 • نرده طرح جنگلی 90×55
  تومان500.000
 • نرده غزال 98×63
  تومان700.000
 • نرده نارون 85×55
  تومان550.000
 • نرده نخل 50×80
  تومان500.000
 • نسترن 40×40
  تومان95.000
 • نسیم 50×50
  تومان155.000
 • نقش برجسته (14تیکه)
  تومان450.000
 • نگار 40×40
  تومان95.000
 • نگین