نوین استون

تخفیفات ویژه
مقالات
تماس با ما
تخفیفات ویژه

دسته: کفپوش و نما ابعاد بزرگ

 • اکسپوز (دودکمه) 45x85x4
  تومان300.000
 • اکسپوز 4دکمه 60×120
  تومان570.000
 • اکسپوز 50x100x4
  تومان385.000
 • اکسپوز 50×50
  تومان190.000
 • اکسپوز 50x90x4
  تومان350.000
 • اکسپوز 60x150x5
  تومان630.000
 • اکسپوز 60x60x4
  تومان300.000
 • اکسپوز کلاسیک 50×90
  تومان350.000
 • بیضی چرمی 60x120x5
  تومان600.000
 • بیضی ساده 60x120x5
  تومان600.000
 • چرمی 60x60x5
  تومان330.000
 • چرمی 40x100x5
  تومان380.000
 • چرمی 40x120x5
  تومان500.000
 • چرمی 40x80x4.5
  تومان300.000
 • چرمی 50x100x5
  تومان420.000
 • چرمی 50x120x5
  تومان500.000
 • چرمی 50x150x5
  تومان700.000
 • چرمی 60x120x5
  تومان550.000
 • دایره چرمی قطر 40x40x4.5
  تومان150.000
 • دایره چرمی قطر 55x55x6
  تومان330.000
 • دایره ساده قطر 40x40x4.5
  تومان150.000
 • دایره ساده قطر 55x55x6
  تومان330.000
 • رویا 60x100x4
  تومان450.000
 • ساده 60x60x5
  تومان330.000
 • ساده 40x100x5
  تومان380.000
 • ساده 40x120x5
  تومان500.000
 • ساده 40x80x4.5
  تومان300.000
 • ساده 50x100x5
  تومان420.000
 • ساده 50x150x5
  تومان700.000
 • ساده 60x120x5
  تومان550.000
 • طرح چوب 50x120x5
  تومان550.000
 • کرکره ای 50x100X4
  تومان380.000
 • کیت کا (1) 50x100X4
  تومان380.000
 • کیت کا (3) 50x100X4
  تومان380.000
 • کیت کا 40×60
  تومان165.000
 • کیت کا نامنظم 60x60x4
  تومان330.000
 • کیت کا(2) 50x100X4
  تومان350.000
 • گیسو 60×60
  تومان330.000
 • مالون 40x80x5
  تومان300.000
 • مالون 50x100x5
  تومان420.000
 • مالون 55x150x5
  تومان700.000
 • مالون 60x120x5
  تومان550.000
 • مالون 60x60x5
  تومان330.000
اکسپوز 60x150x5
تومان630.000