نوین استون

تخفیفات ویژه
مقالات
تماس با ما
تخفیفات ویژه

دسته: پله -قرنیز - سنگ ابزار نما و کف

 • پارکت 12.5 در80 (سه طرح)
  تومان135.000
 • پله چرمی 3خط لبه گرد 100x35x5
  تومان300.000
 • پله چرمی 3خط لبه گرد 120x35x5
  تومان330.000
 • پله چرمی 3خط لبه گرد 150x35x5
  تومان380.000
 • پله ساده 3خط لبه گرد 100x35x5
  تومان300.000
 • پله ساده 3خط لبه گرد 120x35x5
  تومان330.000
 • پله ساده 3خط لبه گرد 150x35x5
  تومان380.000
 • زیر پله چرمی 15x100x5
  تومان160.000
 • زیر پله چرمی 15x120x5
  تومان195.000
 • زیر پله چرمی 17x150x5
  تومان245.000
 • زیر پله ساده 15x100x5
  تومان160.000
 • زیر پله ساده 15x120x5
  تومان195.000
 • زیر پله ساده 17x150x5
  تومان245.000
 • سنگ ابزار 10×90
  تومان140.000
 • سنگ ابزار 12×90
  تومان140.000
 • سنگ ابزار 14×90
  تومان140.000
 • صفحه صراحی 15×90
  تومان170.000
 • صفحه صراحی 20×90
  تومان170.000
 • کتیبه 20در50
  تومان140.000
 • ورساچی 15در90
  تومان160.000