نوین استون

طنابی
طنابی  40*40

CODE: M22

سایز : 40 در 40

قالب تزریقی (نشکن)

PRICE IN M: 6.25