نوین استون

ساده گرانیتی
مالون  40*40

CODE: M12

سایز : 40 در 40

قالب تزریقی (نشکن)

PRICE IN M: 6.25