نوین استون

کفپوش دور قاب چرمی
دورقاب چرمی  40*40 (ارتفاع 5سانت)

CODE: M01

سایز : 40 در 40

قالب تزریقی (نشکن)

PRICE IN M: 6.25

ارتفاع 5 سانت