قالب های سنگ مصنوعی وکیوم (ABS)

قالب های سنگ مصنوعی نشکن
(تزریقی)

رنگ سنگ مصنوعی

رنگ و رزین سنگ مصنوعی
(رنگ پودری و روان کننده بتن)

مشاهده کاتالوگ و
دانلود قیمت ها (امروز)

محصولات جدید نوین استون

نوین استون تولید کننده قالب های سنگ مصنوعی

و وارد کننده  رزین سنگ مصنوعی و انواع رنگ های پودری بتن