نوین استون

کفپوش دور قاب چرمی
دورقاب چرمی  40*40

CODE: M11

سایز : 40 در 40

قالب تزریقی (نشکن)

PRICE IN M: 6.25

ارتفاع 3.7 سانت