/رزین
رزین1399-2-16 12:17:17 +00:00

رزین ها

یکی از مواد مصرفی برای تولید سنگهای مصنوعی (سمنت پلاست) رزین میباشد. این رزین ها بر پایه پلی کربکسیلات اتر می باشند که با ترکیبی از مواد دیگر طبق فرمول مربوطه ساخته شده اند؛ این ترکیبات یکی از مهمترین عوامل در مقاومت و دوام سنگها در مقابل عوامل جوی و محیطی میباشند. جهت تهیه رزین ها میتوانید با ما در تماس باشید

آدرس: کرج جاده قزلحصار -بلوار خلیج فارس انتهای خیابان نظری نبش مهستان ۳

تلفن:      00989124611844 – 00989192610581